"Niet alleen de organisatie van Floriade 2012 biedt kansen voor de regio. Juist het feit dat Floriade veel investeringen in de regio mogelijk maakt, is interessant voor ondernemers in de regio." Een belangrijk gegeven volgens Dhr. Beck, directeur Floriade, en Mevr. van de Loo, burgemeester gemeente Gennep. Zo'n 80 toehoorders kregen op 22 oktober j.l. het beeld geschetst hoe Floriade 2012 tot stand wordt gebracht, welke thematiek daarbij tot uitdrukking gebracht gaat worden en wat voor effect Floriade heeft op de regionale ontwikkeling. Subsidie-adviseur Dhr. Bierens van Cho Consultants gaf aan diverse subsidiemogelijkheden voor ondernemers te zien.

voorpagina