Op 13 oktober j.l. kregen de De Zaakversneller deelnemers hun certificaat uitgereikt. Wethouder P. Bos van de Gemeente Sint Anthonis had de eer om deze taak op zich te nemen. De deelnemende ondernemers hebben in het voorjaar van 2008 de leergang “Innovatief ondernemerschap” succesvol doorlopen. De grote winst van het programma werd door diverse deelnemers verwoord als "een vernieuwende denkwijze te hebben ontwikkeld ten aanzien van het ondernemerschap" en "een onmisbare ervaring die het ondernemen een nieuw impuls heeft gegeven".

voorpagina