Cuijk - Ook mensen die 's nachts een hartcalamiteit overkomt in de directe omgeving van het gemeentehuis van Cuijk kunnen nu met een AED geholpen worden door burgerhulpverleners. Op advies van Stichting Kies voor Leven hangt er sinds donderdag 10 februari een defibrillator aan het gemeentehuis die zeven dagen in de week en vierentwintig uur per dag bereikbaar is. Burgemeester Hillenaar plaatste de AED in de AED-Alert buitenkast naast de hoofdingang.

“Tot nu toe hingen in het kerkdorp Cuijk alleen nog maar AED's in gebouwen”, vertelt voorzitter Toon Hermsen van Stichting Kies voor Leven. "In Ontmoetingscentrum ’t Fort bijvoorbeeld en in de Cuijkse Schouwburg en bij de voetbalverenigingen JVC en SIOL. Probleem daarbij is alleen dat die gebouwen niet altijd open zijn. En die AED's zijn buiten de openingstijden dus ook niet te gebruiken".
Wanneer er zich in de nabijheid van het gemeentehuis een hartcalamiteit voordoet wordt via de 112 meldkamer in Den Bosch het burgerhulpsysteem AED Alert in werking gezet. “Bij de gemeente werken diverse mensen die een opleiding bedrijfshulpverlening hebben gedaan en dus weten hoe ze een AED moeten gebruiken. Bovendien wonen er in de nabije omgeving nog veel meer mensen die kunnen reanimeren en de AED bedienen”, vervolgt Hermsen. “Hulpverleners moeten zich dan wel aanmelden bij AED Alert. Want alleen een AED in het straatbeeld is natuurlijk niet voldoende. Er moeten ook voldoende hulpverleners via het AED Alert systeem ingeschakeld kunnen worden”.

Als het aan de werkgroep AED van de gemeente Cuijk ligt, komen er nog meer van dit soort 'openbare' AED’s in Cuijk en in de rest van de gemeente. De Werkgroep AED brengt binnenkort haar advies uit over een vervolg op de AED stimuleringsregeling die dit jaar afloopt. Verschillende verenigingen hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Zij hebben een financiële bijdrage ontvangen voor de aanschaf van een AED en het opleiden van vrijwilligers tot hulpverleners in reanimatie en bediening van een AED.

Meer weten? Bel dan Toon Hermsen (0485-451847) of kijk op www.kiesvoorleven.nl.

voorpagina