Noordelijke Maasvallei – Drie weken na de oprichting van Stichting Hart voor Noordelijke Maasvallei is de samenwerking met de Nederlandse Hartstichting een feit. Directeur Hans Stam van de Nederlandse Hartstichting en oprichter/voorzitter Toon Hermsen van Stichting Hart voor Noordelijke Maasvallei tekenden daartoe op donderdag 4 februari het convenant. Het werkgebied gaat bestaan uit acht (8) gemeenten, zijnde: Mill en Sint Hubert, Grave, Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Een regio met 130.000 inwoners.

Een organisatie mag zich een ‘Reanimatiepartner van de Hartstichting’ noemen, nadat een convenant is ondertekend. Zo gaan de Hartstichting en de Reanimatiepartner een geregistreerd partnerschap aan. U kunt dit partnerschap herkennen aan nevenstaande speciale logo.

Convenant
Het convenant is ontwikkeld door de Hartstichting. Enerzijds is het bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de rol van de Hartstichting. Anderzijds vermeldt het een groot aantal eisen waaraan de organisaties moeten voldoen die met de Hartstichting willen samenwerken.

Achtergrond en doelstelling
De Hartstichting en de Reanimatiepartners van de Hartstichting hebben een gezamenlijk doel, dat tot uiting komt in de samenwerking. Zij willen de overlevingskansen van slachtoffers van een plotselinge hartstilstand vergroten. Dit doel is te bereiken door een gezamenlijke inzet voor het realiseren van kwalitatieve en laagdrempelige projecten en activiteiten in het reanimatieonderwijs. Reanimatiepartners beogen niet het maken van winst.

Meer weten, bel dan voorzitter Toon Hermsen (0485-451847). Ook kunt u alle gewenste informatie vinden op de nieuw ontwikkelde en gebouwde website: www.hartvoornoordelijkemaasvallei.nl

voorpagina