Beeldenstorm 2025 is verleden tijd, Noordelijke Maasvallei de toekomst!

Grave, juli 2009. Na een jaar hard werken is de visie voor de toekomst, voor de regio van project Beeldenstorm 2025, voltooid. Deze visie is op 3 juli 2009 middels een eindmanifestatie op Landgoed Roepaen te Ottersum gepresenteerd aan 150 betrokkenen en geïnteresseerden waaronder de burgemeesters van de 8 gemeenten en de gedeputeerden van de Provincie Noord-Brabant en Limburg
Op de eindmanifestatie heeft Steven Slabbers van bureau Bosch Slabbers een presentatie gegeven waarin drie verschillende scenario's werden behandeld die alle drie toepasbaar zijn op het gebied.
De scenario's zouden de politiek, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen helpen met het bepalen van de richting die zij op willen gaan met de toekomst van het gebied. Daarvoor zijn de volgende drie scenario's zijn ontwikkeld:

• Op eigen kracht (regionaal perspectief)

Hierbij is het gebied zelfvoorzienend op het vlak van economie, onderwijs en cultuur. De infrastructuur wordt versterkt, de dorpen groeien op dorpse schaal, de landschappelijke verscheidenheid wordt versterkt en de landbouw produceert voor lokale markt.

• Samen met de buren (bovenregionaal perspectief)

Hierbij gaat het om contrast tussen luwte en omringende stedelijkheid. De regio is meer verbonden met aangrenzende regio's. De dorpen met het vervoersnetwerk groeien sterk. Onderwijs wordt gehaald bij de buren. De oostelijke maasoever wordt ruggengraat van health, welness en leisure.

• In (inter)nationaal perspectief

De regio ontwikkelt zich samen met de oosterburen om tot een nieuwe economische impuls te komen. De Peel wordt ontwikkeld tot één groot landgoed met een eigen kwaliteitskeurmerk. Het Maasheggen gebied wordt vergroot en benoemt tot werelderfgoed. De kraaijenbergse plassen worden ontwikkeld tot waterparel.
Gebleken is dat de regio Land van Cuijk en Maasduinen niet bekend is bij mensen buiten de regio. Daarnaast is het een lange naam die het beeld geeft dat het om twee gebieden gaat terwijl de regio zich juist als een eenheid wil profileren. Hiervoor is de nieuwe naam Noordelijke Maasvallei met bijpassend beeldmerk bedacht. De kleuren en de lijnen van het beeldmerk zijn gekozen aan de hand van de samenstelling van het gebied. Blauw staat voor de Maas en het groen en geel staan voor de verschillende soorten landschappen die het gebied rijk is.

De conclusies van het toekomst ontwerp geven aan waarmee de Noordelijke Maasvallei zichzelf kan verbeteren om zo aantrekkelijker te worden. Zo moet er bijvoorbeeld gezorgd worden voor voldoende aantrekkelijke stageplaatsen voor zowel jongeren uit de regio als voor jongeren van uiten de regio. De Maas moet worden ontwikkeld tot drager van de identiteit. Het vizier moet meer op de Maas worden gericht en de kernen kunnen sterker met de Maas worden verbonden.

De aanbevelingen geven aan dat het erg belangrijk is dat er samengewerkt gaat worden met alle betrokken partijen uit de regio, zowel gemeenten, maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven. Er wordt dan ook voorgesteld om de aanbevelingen uit te werken tot een concreet uitvoeringsprogramma waarin aangegeven wordt wie verantwoordelijk is, wie de kostendragers zijn en hoe de haalbaarheid van de activiteiten die leiden tot een nieuwe toekomst voor de regio vergroot kan worden.

De visie voor de Noordelijke Maasvallei staat omschreven in het boek Noordelijke Maasvallei, grensoverschrijdend perspectief met daarin vooral nieuwe beelden die de regio van 2025 richting geven. Dit boek geeft een duidelijk beeld van het gebied zoals het nu is en zoals het zou kunnen worden. Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van dit boek? Het boek is te bestellen via de website www.beeldenstorm2025.nl en kost €15,- excl BTW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectassistente Femke Jaspers 0486- 439760 of f.jaspers@mooilandmaasland.nl
voorpagina