PIO bijeenkomst
Vrijdag 30 januari heeft er een bijeenkomst van het PIO plaatsgevonden. PIO is het Platform Integraal Overleg en is de opdrachtgever van Beeldenstorm 2025. Ook de leden van de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de 8 gemeenten waren voor deze tussenrapportages uitgenodigd.
Deze bijeenkomst had als doel om de leden van het PIO te informeren over de voortgang van het project tot nu toe.

De bijeenkomst begon met de presentaties van de futurerooms van de scholieren van drie verschillende scholen, waarvan twee middelbaar onderwijs zijn en n voortgezet onderwijs. De presentaties schetsten een goed beeld over de mening van de jongeren wat betreft de toekomst van de twee regio's. Het Merlet College en het Stevensbeek College hadden een Powerpoint presentatie gemaakt en het ROC had zelfs een filmpje opgenomen.

De leden van het PIO waren erg verrast door de ideen die scholieren aan hen voordroegen. De ideen waren goed en soms niet even realistisch maar vooral vernieuwend en verrassend. De presentaties hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de discussie op gang kwam en nieuwe elementen voor de toekomst van de regio zijn aangedragen.

Na een korte pauze nam Steven Slabbers van landschapsarchitectenbureau Bosch & Slabbers het woord over. Hij vertelde in een uur tijd zijn bevindingen tot nu toe. Daarin legde hij de leden van het PIO drie scenario's voor die een leidraad kunnen vormen voor het denken over de toekomst.
Koester de Luwte
Symbiose met de buren
Wonen en werken in het web
Na het verhaal van Steven Slabbers was er gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
Gezegd kan worden dat het een geslaagde en zeer informatieve ochtend was.

Debat
Op woensdag 11 maart staat het eerste debat op de planning te Boxmeer.
Dit debat vindt plaats om meer input vanuit de regio te krijgen op een geselecteerd thema. Dit debat zal zich met name richten op de economische bedrijvigheid van zorg tot industrie tot agrarisch. Er zullen een aantal sprekers zijn die elke hun visie op de toekomst weergeven. Uit deze visies komen stellingen voort waarover in het debat gediscussieerd gaat worden. Enkele dagen na het debat zal er een samenvatting van deze avond te lezen zijn op de website.
1 april en 15 april zullen er ook nog debatten plaats vinden, respectievelijk in Cuijk & Gennep.
We hopen dat de debatten goed bezocht zullen worden. Dit is een mooie kans voor iedereen uit de regio om zijn of haar mening te uiten over de toekomst van de regio's Land van Cuijk en Maasduinen.

Expertmeeting
Op 10 maart aanstaande zal er een expertmeeting plaats vinden. Op deze avond zullen er tien experts bijeenkomen om samen met Steven Slabbers te praten over het concept voor de toekomst tot nu toe. De groep experts zal bestaan uit onder andere hoogleraren, bestuurders en gedeputeerden van de provincie Brabant & Limburg. De meningen van de experts zal Steven Slabbers meenemen in het verdere traject van de ontwikkeling voor de regio's.


voorpagina