In 2001 werd - op initiatief van het bedrijfsleven en Pantein - het zgn. PIO opgericht: Platform Integraal Overleg Land van Cuijk en Noord Limburg. Dit bestuurlijk platform bestaat uit ca. 25 mensen, elk afkomstig uit de relevante maatschappelijke stakeholders. Het verbindende thema was - in de begrippen van 6 jaar geleden - welzijn en leefbaarheid van de regio.

Concreet gaat het om: Onder het PIO hangt een aantal stuurgroepen, waarin ondermeer vakwethouders van de gemeenten zitting hebben.

Gerelateerde link: voorpagina