In 2009 heeft er onder verantwoordelijkheid van het Platform Integraal Overleg een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden (“Beeldenstorm”) naar de leefbaarheid in het Land van Cuijk en Noord Limburg. Dit heeft geleid tot het boek “Noordelijke Maasvallei, een grensoverschrijdend perspectief”. In dit boek worden een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan om de leefbaarheid in onze regio richting 2025 extra impulsen te geven.

Als vervolg op dit boekwerk zijn er een aantal vervolgacties in gang gezet, waaronder de opzet van een projectenboek, waar inmiddels de laatste hand aan wordt gelegd. Voorts vindt er op 11 juni a.s een werkconferentie plaats in Fitland te Mill tussen 13.00 en 17.30 uur. Tijdens deze conferentie wordt het thema leefbaarheid ingeleid en besproken met vertegenwoordigers van alle maatschappelijke organisaties in onze regio: dorpsraden, stichtingen welzijnswerk ouderen, alle instellingen, bonden voor ouderen, ambtenaren, gemeenteraden en College van B&W. De bedoeling is dat de conferentie wordt afgerond met een concreet activiteitenplan voor de Noordelijke Maasvallei, te vertalen in een contract voor de regio, dat wordt ondertekend door alle gemeentebesturen en maatschappelijke instellingen.

Naar verwachting kan het symposium een flinke aanzet geven voor de totstandkoming van een aantal initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid in de Noordelijke Maasvallei.
Geďnteresseerden die deel willen nemen aan de conferentie kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van Pantein, telefoonnummer 0485 – 567813 of digitaal via
symposiumleefbaarheid@pantein.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met B. Fransen, projectdirecteur, tel. nummer 0485 – 567813 of met het secretariaat op hetzelfde nummer.


voorpagina