“Er zouden geen geluidsschermen meer langs de snelweg geplaatst moeten worden zodat passanten beter zicht hebben op onze prachtige streek”; het was misschien wel de meest opmerkelijke uitspraak tijdens de discussieavond in Grave over het Platform Noordelijke Maasvallei (PNM). Die discussieavond werd gehouden op 16 december jongstleden in de aula van het Merletcollege te Grave. De 28 aanwezigen, waaronder diverse lokale politici, maakten er een levendige bijeenkomst van. Na de inleiding, verzorgd door gastheer en avondvoorzitter Frans Claassens (rector Merletcollege) gingen de aanwezigen uiteen in twee groepen om onder aanvoering van de discussieleiders Jos Roelofs (griffier gemeente Grave en Henk Ruijs (Beleidsmedewerker Communicatie gemeente Grave) van gedachten te wisselen over stellingen als “de regio kan als een eenheid worden gezien”, “het agrarische karakter van de regio moet behouden blijven”, “onze gemeente past goed in het profiel van de regio” en “de regio Noordelijke Maasvallei mag geen eigenstandig bestuursorgaan worden”. Het spreekt voor zich dat de meningen over de diverse onderwerpen nogal uiteenliepen maar toch werd ook over veel onderwerpen consensus bereikt. Tijdens de afsluitende, plenaire bijeenkomst, werd nog van gedachten gewisseld over het committent van de deelnemende organisaties en de gemeenten aan het PNM. “Er zou meer verankering plaats moeten vinden van het PNM, o.a. door opname van de PNM-doelstellingen in de verkiezingsprogramma’s van de lokale politieke partijen. Dit met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen”. “De PNM-doelstellingen kunnen dan ook in de collegeprogramma’s worden opgenomen”. Daar waren het velen over eens. En ook gaven enkele aanwezige politici aan dat zeker te zullen doen. Maar ook hier weer een enkel dissonant geluid. “Nog niet verankeren, dat is de dood in de pot, het PNM moet nog meer vrijblijvend rondzeilen dat leidt tot de creatiefste oplossingen”. En met die opmerking werd weer fijntjes aangetoond dat er al heel veel water door de Maas is gegaan maar dat er ook nog vele kubieke meters zullen volgen voordat de PNM-gedachten omgezet zijn in concrete uitvoeringsprogramma’s.

Door Henk Ruijs


voorpagina