Inwoners, politiek en professionals uit de gemeente praten door over de regio

Maandagavond 16 november organiseerde het Platform Noordelijke Maasvallei een avond in de gemeente Cuijk. Om het te hebben over de Noordelijke Maasvallei, de krachten en kansen voor deze regio van 8 gemeenten (Land van Cuijk en Noord-Limburg) en de manier waarop de regio zich moet organiseren.

De avond werd afgetrapt door avondvoorzitter Tiny Weemen (voorzitter van de Industriële Kring Cuijk). Hij liet een, inmiddels wat verouderde, film over het Platform Noordelijke Maasvallei zien (toen nog Platform Integraal Overleg geheten). Daarna leidde hij de 27 bezoekers door een presentatie over de Noordelijke Maasvallei. Wat is de regio, wat betekent het Platform daarin en vooral: waarom moeten we deze regio koesteren en versterken.

Discussies
Daarna was het tijd om de discussie aan te gaan over vier verschillende thema’s:

- Identiteit en samenhang van de regio
- Prioriteiten voor de regio
- Prioriteiten voor de gemeente Cuijk
- Commitment van de partners

De discussies waren geanimeerd en leidden op sommige punten tot overeenstemming. Men was het erover eens dat men nu daadwerkelijk aan de slag moet gaan. De gemeenten in het gebied hebben daarbij de belangrijkste stappen te zetten. Zij moeten de kansen van samenwerking zien en zich daarvoor inzetten samen met de maatschappelijke organisaties, die al wat makkelijker over gemeentegrenzen heen kijken.

Een ander belangrijk punt dat gemaakt werd was dat de regio moet kiezen om te beginnen een thema dat ze uit wil dragen. Welk thema dat moet zijn (Food, Agro, Health, Recreatie…) was de deelnemers nog niet duidelijk.

Vervolg
Tot slot werden de verschillende discussie centraal besproken en gaf de avondvoorzitter aan wat er met de verzamelde informatie gedaan wordt. In alle acht gemeenten in de regio vindt de komende tijd een avond over de Noordelijke Maasvallei plaats. Met alle input die daar verzameld wordt, gaat het Platform aan de slag om tot een uitvoeringsprogramma voor de regio te komen.


voorpagina