Kennisplaza ROC de Leijgraaf stimuleert kennisuitwisseling tussen ondernemers in de regio.

Ontwikkel uw strategie.
ROC de Leijgraaf wil niet alleen dat er tussen het ROC en ondernemers in de regio kennis wordt uitgewisseld, maar dat ondernemers onderling ook van elkaar leren. In november 2009 start weer een nieuwe groep ondernemers met een ondernemerskring.

In de huidige marktsituatie is goed ondernemen een steeds belangrijkere factor voor succes. ROC de Leijgraaf vindt het belangrijk dat ondernemers van elkaar leren hoe ze succesvol ondernemen daarbij krijgen ze goede begeleiding van een ervaren ondernemer aangevuld met kennis vanuit ROC de Leijgraaf. ROC de Leijgraaf wil eigen kennis beschikbaar stellen, meer dan alleen in de vorm van stage. U kunt gebruik maken van de kennis van onze leerlingen en ook de kennis van docenten kan worden ingezet.

Om de bedrijvigheid in de regio te vergroten, en om de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven te verstevigen is het programma Ondernemerskring gestart.
Zon 50 ondernemers hebben het programma inmiddels doorlopen.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of een intakegesprek, neem dan contact op met:

Business Unit manager: wilma.hendriks@leijgraaf.nl Telefoon: 0413-353000
Projectsecretaresse: Nelly.lanen@leijgraaf.nl Telefoon: 0413-353000

voorpagina